» Medžlis Islamske zajednice Kalesija

Obajvljeno: 12.01.2013
Kalendar vjerskih aktivnosti na području Medžlisa IZ Kalesija za 2013. godinu

1. Mevlud - rođenje Poslanika 
    Memići -  Stara  džamija
    24. februar 2013. god./12. rebiu-l-evvel 1434. god.

2. Dan bošnjačke dijaspore    
    CAPARDE – Kusonje – lokalni mesdžid i mekteb
    11. april 2013.god.

3. Dan džamija    
    Lipovice Centar  - Džamija    
    7. maj 2013. god.

4. Prigodni programi šehidima
    Memići Centar   
    8. maj 2012. god.
   
5. Lejletu-r-Regaib (Dan brige IZ-e za slijepe i slabovidne osobe) 
    Prnjavor – Mahmutovići – Mesdžid- mekteb
    16. maj 2013. god.

6. Lejletu-l-Miradž (Dan vakifa) 
    Gornje Vukovije - Džamija    
    5. juni 2013. god.

7. Lejletu-l-Berat    
    Čaršijska džamija Kalesija   
    23. juni 2013. god.

8. 18. godišnjica genocida u Srebrenici    
     Hutbe o genocidu u svim džematima (Petak)    
     11. juli 2013. god.

9. Ramazan
 
   - 1. dan posta – ramazan, 9. juli iftar za predsjednike džematskih odbora i članove skupštine MIZ Kalesija
     Divanhana MIZ Kalesija
     9. juli 2013. god.

   - 2. dan posta iftar za "Prijatelje Medžlisa i donatore za Mektebski centar Kalesija
     Divanhana MIZ Kalesija
     10. juli 2013. god.

   - Ramazanski radni iftari /nivo MIZ/ Brda Križevci /datum se uspostavlja u toku ramazana za sve džemate/
   - Ramazanski radni iftari /nivo MIZ/ Memići Centar /godišnjica otvaranja nove džamije/
   - Ramazanski radni iftari /nivo MIZ/ Tojšići, Donje Hrasno, Seljublje, Gornji Rainci (hatme i iftar)

  - Vaz za žene /nivo MIZ/ Sarači (Poslije podne namaza, jedne ramazanske subote)

  - Vaz za žene /nivo MIZ/  Prnjavor (Poslije podne, jedne ramazanske subote)

  - Ikindijski zijareti /nivo MIZ/  Donji Rainci
  - Ikindijski zijareti /nivo MIZ/ Jelovo Brdo

  - Tevhidi  (i mevlud) šehidima BiH (u svim džematima)
    03.august 2013. god.

  - Noć Bedra - Ramazanski radni Iftar /nivo MIZ/ Šeher
    24. juli  2013. god./16. ramazan 1434. h.g.

  - Dan povratničkih džemata
    25. juli 2013. god.
      
  - Salatu-l-lejl (u jednom od džemata prema dogovoru imama poslije teravih-namaza)

  - Uoči  Lejletul- Kadra (prigodni programi u svim džematima)
    3. august 2013. god./26. ramazan 1434. h.g. 

10. Ramazanski bajram
      Prijem imama i zvanica u Divanhani MIZ - 11:00h
      Bajramska akademija  -  19:00h, Kalesija Centar, 8. august 2013. god./1. ševval 1434.h.g. 

11. Dan šehida    
      Tojšići  - Džamija    
      9. august 2013. god., u 11:30h, početak obilježavanja sa svih 28 kalesijskih imama

12. Večer Kur ana 
      Džamija Donje Vukovije
      subota, akšam – jacija, 17. august 2013. god.

13. Desetogodišnjica otvaranja džamije u D. Vukovijama
       Prošireni mevludski program
      18. august 2013. god., poslije podne namaza

14. Dani  povratka i gradnje u Mahali
       Džemat Mahala
      24. august 2013. god.

15. Dan Udruženja Ilmije BiH
       Prigodna svečanost    
      28. septembar 2013. god.

16. Učenje Kur ana –  povodom godišnjice otvorenja džamije Jajići
      džamija,  subota, 7.  sep. 2013.god./1. zul-ka de 1434. h.g.

17. Večer Kur ana u Prnjavoru    
       Džemat Prnjavor - Džamija    
      18. septembar 2013. god.

18. Kurban-bajram, 15. oktobra 2013. god.
      Bajramska akademija, Kalesija Centar, četvrtak, 17.oktobar.2013. god.

19. Nova hidžretska godina 1435.   
      Mektebski centar Kalesija   
      4. novembar,  2013. god./01. muharrem 1435.h.g.

20. Jevmi ašura    
       Prigodni programi u džematima    
      13. novembar 2013. god./9. muharrema 1435.h.g.
           
O svim izmjenama vezanim za naprijed navedene manifestacije bićete blagovremeno obavješteni.
        
Medžlis IZ Kalesija i ove 2013. godine nastavlja sa održavanjem redovnih mjesečnih tribina čije termine ne možemo precizirati zbog radnih obaveza predavača, pa ćemo kao i prošle godine svaku tribinu pojedinačno najavljivati na našoj i srodnim stranicama!

REKLAME